Politica de confidențialitate

Incepand cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”). Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislative unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

Ter22 Area Srl cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, dorim sa va furnizam toate informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului ter22.ro, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Aceasta Politica promovata de ter22.ro are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip loaptop, calculator, smartphone, tableta, etc. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in termenii si conditiile generale, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.ter22.ro.

In accord cu cerintele legislatiei in vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ter22.ro administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achizitionarii produselor ter22.ro.

1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal
ter22.ro olecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:
  a. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-l www.ter22.ro
  b. Activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, respectiv vanzari online pe website-ul www.ter22.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica.
  c. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor ter22.ro, desfasurarea companiilor promotionale,transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
  d. Activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul ter22.ro.
  e. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  a. Pentru administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.ter22.ro: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, sex, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit website-ul ter22.ro, alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip cookies. Pentru mai multe informatii legate de cookie-uri, va rugam consultati Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibila la urmatorul link https://ter22.ro/politica-de-cookies/

  b. Pentru activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, respectiv vanzari online pe website-ul www.ter22.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), numar telefon, e-mail, sex, date bancare, in scopul efectuarii platii, adresa de livrare.

  c. Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor ter22.ro, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului: nume si prenume, sexul, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta). In plus, ter22.ro prelucreaza date constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate strict pentru identificarea castigatorilor campaniilor promotionale si pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscal in cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia fiscala. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei in functie de tipul concursului/promotiei/simularii ori jocului la care participa.

  d. Pentru activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul ter22.ro): nume si prenume, sexul, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta) sau alte date care rezulta din evaluarea produselor de catre clienti.
In plus, ter22.ro prelucreaza date referitoare la: cod numeric personal, serie si numar act identitate, date bancare, doar pentru situatiile in care intervin inlocuiri sau retur de produse.

  e. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca ter22.ro sa realizeze activitatile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea ter22.ro de a va furniza respectivele servicii, informatii, de a raspunde solicitarilor dvs. sau de a realiza orice alte activitati din cele listate mai sus.

3. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal ?
In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, ter22.ro poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari: partenerilor contractuali ai ter22.ro (cum este cazul companiilor cu care ter22.ro se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista ter22.ro in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu ter22.ro precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.

ter22.ro ia toate masurile necesare pentru a asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt protejate in mod adecvat indiferent de locul in care sunt transferate.
Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal catre ter22.ro acceptati (in masura in care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:
  – sa fie incluse in baza de date ter22.ro si ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre ter22.ro, inclusiv afiliatii si colaboratorii sai pentru desfasurarea si/sau derularea activitatilor care se incadreaza in scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimtamant include si prelucrarea datelor legate de locatia echipamentului dvs, conform celor mentionate mai sus.
  – sa poate fi transferate de catre ter22.ro atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara, conform informatiilor de mai sus, pentru desfasurarea de catre acestea de activitati proprii legate de promovare si marketing si alte activitati conexe acestora.

Prin completarea datelor in formularul pus la dispozitie de catre ter22.ro, utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a ter22.ro si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre ter22.ro sau entitatile care formeaza brandul ter22.ro si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, Beneficiarul isi da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre ter22.ro entitatilor care formeaza brandul ter22.ro.

4. Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:
  • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
  • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
  • de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
  • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
  • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii – in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
  • de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiezi de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:
  • Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
  • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre ter22.ro la adresa de mail office@ter22.ro sau ne puteti cere in scris acest lucru trimitand o scrisoare la urmatoarea adresa: Ter22 Area Srl, strada Vasile Lupu nr.25, ap.16, Iasi.
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Ter22 Area Srl, strada Vasile Lupu nr.25, ap.16, Iasi, sau prin transmiterea unui email la adresa email office@ter22.ro, va oputeti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

– o data pe an, sa vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– sa accesati si sa interveniti asupra datelor transmise;

– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz in care va puteti opune oricand in mod gratuit si fara justificare)

– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre ter22.ro, prin mail sau posta la adresele mentionate mai sus, a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al ter22.ro care gestioneaza aceste solicitari; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

De asemenea, puteti sa va opuneti oricand, din motive intemeiate si legitime, conform legii, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul prelucrarii de catre ter22.ro, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare.

Persoanele fizice pot cere ştergerea datelor personale dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimţământul acestora sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate iniţial.
În cazul dreptului de a fi uitat, a fost avută în vedere în special prelucrarea datelor în mediul on-line. Dreptul de a fi uitat nu este unul absolut – vor fi analizate întotdeauna circumstanţele specifice fiecărui caz în parte. Regulamentul permite păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal în cazul în care aceasta este necesară pentru respectarea libertăţii de exprimare şi a dreptului la informare, pentru respectarea unei obligaţii legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul, din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

5. Prevederi speciale legate de minori
ter22.ro nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita se acorda de catre ter22.ro pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

ter22.ro nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.
Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul ter22.ro, ori participarea la concursuri sau campanii ale ter22.ro, decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauza, conform legii.

Minorii care au implinit varsta de 14 ani pot achizitiona produse sau servicii si solicita si primi comunicatii de la ter22.ro numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

6. Durata prelucrarii datelor
Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Exceptie: Pentru datele declarate in cadrul serviciului call center, durata prelucrarii datelor este de 5 ani, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie. De asemenea, ter22.ro poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.

Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.

7. Alte informatii
Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.
La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.

8. Divulgarea către terți
Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și / sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:
– Furnizori de servicii din următoarele domenii: marketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor;
– Alți furnizori de servicii, toți avand semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor;
– Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;
– Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;
– Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și / sau protejării intereselor noastre legitime;
– Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;
Transmiterea datelor tale personale către destinatarii mai sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță.

Masurile luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal

ter22.ro garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este dotat şi care este furnizat de firme terţe producătoare de programe de calculator. Deşi ter22.ro a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare şi accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.

Masurile aplicate de ter22.ro cu privire la securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal respecta dispozitiile legale si sunt urmatoarele:

  1. Identificarea si autentificarea colaboratorilor ter22.ro, prin introducerea unui cod de identificare de la tastatură (un şir de caractere), care actioneaza sub autoritatea societatilor care formeaza denumirea de brand ter22.ro si carora li s-a recunoscut drept de acces la bazele de date cu caracter personal.
  2. Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepţionale.
  3. Colaboratorii societatilor care alcatuiesc denumirea de brand ter22.ro vor fi in mod special desemnati si autorizati pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter personal într-un sistem informaţional.
  4. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi in mod special.
  5. Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiţi de către operator asupra confidenţialităţii. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.
  6. Orice date cu caracter personal tiparite pe format fizic, vor fi stocate si arhivate intr-o incapere inchisa cu cheie cu acces restrictionat.
  7. In scopul mentinerii securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) operatorul ia măsuri care constau în:
    – interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
    – informarea colaboratorilor care au acces la bazele de date în privinţa pericolului privind viruşii informatici;
    – implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice;
    – Criptarea datelor prin certificat de securitate SSL pentru criptarea informatiilor care circulă prin canalele din internet intre site si utilizatorul sau.

ter22.ro depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi atunci, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.